ТЪРГОВСКИ ОБУЧЕНИЯ

Конкурентните компании са обучаващите се такива. Обучението и развитието на човешките ресурси е в основата на непрекъснато нарастване на знанието в компанията. Търговските обучения са от значение не само за подобряване на вътрешнофирмената среда. Те спомагат за изграждане на пълноценни отношения с доставчици, маркетингови посредници, потребители/клиенти. Изграждането на добри взаимоотношения с външните клиенти на фирмата започва от грижата за вътрешните ú такива – хората. Хората са най-големия капитал за всеки бизнес.
„Грижата за служителите е вид грижа за обществото“ Милена Драгийска, главен изпълнителен директор на "Лидл България"

Тема 1: Как да продаваме успешно?

Ако вие сте предприемачи – собственици на бизнес или сте продавач-консултант, които искат да увеличат продажбите, за да заслужат месечния си бонус, то това обучение е за вас

От него ще научите за:
→ Продажбите като изкуство, култура и начин на мислене;
→ Философията и психологията на продажбите – по какво си приличат и по какво се различават?
→ Продажбения процес и продажбените техники
→ Защо е важно да про-даваме, а не да даваме?

Тема 2: Как ефективно да комуникираме с клиентите?

Ако вие сте търговски представители, агенти или други, то това обучение е подходящо за вас

От него ще научите за:
→ Тайния език на общуването и как да разгадаете хората около вас за по-малко от 3 секунди. Атлас на пози и жестове.
→ Техники за преодоляване на себе си
→ Стиловете на общуване
→ Видове комуникация и как да разберем, че комуникираме ефективно
→ Емпатична комуникация и как да „продаваме“ доверие

Тема 3: Атмосферика и потребителско преживяване

Ако вие сте управител на магазин и/или просто мърчандайзер и искате клиентите да предпочетат вашия магазин, то това обучение е подходящо за вас.

От него ще научите за:

Дизайн на магазина и психология на цветовете
→Магията на звуците, светлината, специалните знаци
Биология на купуването
Типове преживяване в магазина

Тема 4: Интернет маркетинг на фирми в Индустрия 4.0

Обучението е подходящо за всички, които искат да разберат малко повече за:

→ Социалния маркетинг Vs Маркетинг в социалните мрежи
→ Дигитализацията – настояще и бъдеще
→ „Интернет на нещата“ Vs “Нещата в Интернет“
→ Смяната на поколенията и на каналите за комуникация
→ Омниканални стратегии – симбиоза между традиционния и дигиталния маркетинг

Тема 5: Холистичен тренинг за продавачи

Ако вие сте професионално ангажирани с продаването или просто „продавате“ себе си и идеите си на близки, приятели и познати, то това обучение е точно за вас.

От обучението ще научите за:
→ Психология на продавача

→ Ключови компетенции за продавач в „новото нормално“
→ Фитнес за ума
→ Подхранване на духа чрез тялото и обратно

Тема 6: Sales coaching за мениджъри

Това обучение е подходящо за вас, защото:
→Коучингът е широко разпространен подход, използван в различни сфери. Всеки бизнес се стреми да търси нови клиенти или да затвърдява взаимоотношенията си със съществуващите вече клиенти.
→Мениджърите „подават“ наготово решенията за начините за увеличаване на продажбите на своите служители, които в условията на криза следва да бъдат все по-гъвкави и конструктивни.

→ „Sales coaching“  (Коучингът за продажби) би могъл да се приложи както индивидуално, така и групово чрез сесии, при използване на вътрешния ресурс на коучвния/ните за постигане на предварително поставената цел.
→След това обучение ще можете не просто да анализирате резултатите, а да ги създавате

Тема 7: Програма за подпомагане на служителите

От това обучение ще научите, че:

→Служителите в една организация не са просто ресурс или капитал. Те са хора с индивидуални човешки потребности, които могат да бъдат проявени и на работното място. 

→ С цел постигане на по-висока производителност на труда грижата за хората в организацията е от първостепенно значение. 

→ Каква е ефективността на тези програми? Кои служители могат да се възползват от тях. 

→ Постигане на самоувереност чрез промяна на мисленето посредством психологични техники.

Тема 8: Как по-ефективно да управляваме служителите си чрез КЛМ модел?

От това обучение ще научите за:
→Ролята на мотивиращото управление за растеж и развитие на компанията.
→ Кои са приложимите методи, модели и техники за мотивиране на хората и на екипите.
→ Как да управляваме промяната така, че да достигнем до транспонирана мотивация?
→Коучингът - нещо модерно или нещо повече? Как би бил полезен той при управление на служителите?
→ Лидерство в организацията – необходимото но недостатъчно условие за просперитет. Защо е важно да се развиват вдъхновяващи лидери, които ръководят чрез сърцето си?
→ Менторството – по какво си прилича и се отличава от коучинга и лидерството с какво менторските програми допринасят за развитие на човешкия и професионалния потенциал

Бизнес коучинг

В помощ на предприемачи и собственици на бизнес. При този тип коучинг се отразяват и подобряват бизнес визията и стратегическата насока. Идентифицират се и се внедряват успешни възможности за растеж на бизнеса. Може да се прилага индивидуално или групово в рамките на една организация.

Коучинг за мениджмънт и лидерство

Подобно на бизнес коучинга, този тип е насочен към ръководители и се фокусира върху растежа на бизнеса. Предоставя на висшия мениджмънт в една организация нужните инструменти и стратегии за бързо усъвършенстване. Той се фокусира върху нивото на корпоративна среда. Чрез него изпълнителните директори и предприемачи ще могат да:
- управляват по-добре екипа си;
-генерират нови идеи и перспективи;
-увеличат бизнес представянето.
Чрез коучинга за лидерство мениджърите могат да:
-развият лидерски умения;
-разрешават междуличностни конфликти между членовете на екипа;
-коригират поведенчески проблеми на ниво управление.

Коучинг за личностно развитие

Това е форма на житейски коучинг с фокус върху личностното развитие. Чрез него коучът насочва клиентите си как да:
-преодоляват специфични препятствия;
-постигнат конкретни цели;
-достигнат следващо ниво на личностно израстване.
Помага при определянето и постигането на целите в: бизнеса, финансите, личния живот, уелнес, взаимоотношения.

Организационен коучинг

Той предоставя насоки и инструменти на ниво организационен мениджмънт. Помага на бизнеса при насърчаване на положителна и систематична трансформации. За разлика от бизнес коучинга, при организационния ползите са насочени към цялата система на организацията, а не към мениджъра.

TOP
Facebook
Facebook
Call Now ButtonСвържете се с нас