АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ПГ - 7 клас

2 пъти в седмицата - сутрин / следобед /събота - неделя
според смяната в училище
по 2 учебни часа на посещениеили 4 учебни часа на седмица

Цена: 80 лв/месец/ или 520лв /наведнъж/

Цяла учебна година за периода октомври-май

Общо: 120 учебни часа

Брой ученици в група: до 6-7 ученика

Система: Cambridge

Възможност за включване дистанционно по всяко време!

Сертификат: Да

Подготовка за: Starters, Movers, Flyers, KET, PET

- Обучение по английски език по системата на Cambridge. Наблягане на разговорния английски, с цел по -лесно преодоляване на езиковата бариера.

 - Индивидуален подход към всеки ученик с цел наваксване на пропуските от учебния процес и надграждане на нови знания;
- Прожектиране на мултимедийни видеа и разговорни упражнения.
- Допълнително - Интерактивна платформа с допълнителни упражнения, аудио записи и адаптирани видеа.

-Всекидневна обратна връзка към родителите, чек лист и прогрес на ученика.
Поставете основите на езиковото ви обучение по английски език. Индивидуален подход към всеки един ученик. Съвременни методи на обучение. По учебна система на Cambridge.

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 8 - 12 клас

2 пъти в седмицата - сутрин / следобед /събота - неделяспоред смяната в училищепо 2 учебни часа на посещениеили 4 учебни часа на седмица

Цена: 90 лв/месец/ или 600лв. /наведнъж/

Цяла учебна година за периода октомври-май

Общо: 120 учебни часа

Брой ученици в група: до 6-7 ученика

Система: Cambridge

Възможност за включване дистанционно по всяко време!

Сертификат: Да

Подготовка за: FCE, CAE

- Обучение по английски език по системата на Cambridge. Наблягане на разговорния английски, с цел по -лесно преодоляване на езиковата бариера.

 - Индивидуален подход към всеки ученик с цел наваксване на пропуските от учебния процес и надграждане на нови знания;
- Прожектиране на мултимедийни видеа и разговорни упражнения.
- Допълнително - Интерактивна платформа с допълнителни упражнения, аудио записи и адаптирани видеа.

-Всекидневна обратна връзка към родителите, чек лист и прогрес на ученика.
Поставете основите на езиковото ви обучение по английски език. Индивидуален подход към всеки един ученик. Съвременни методи на обучение. По учебна система на Cambridge.

B2 Подготовка за FCE

понеделник и сряда

11:00 -12:20

Цена: 90лв. /месец/ или 600лв. за цялата учебна година

Цяла учебна година за периода октомври-май

Общо: 120 учебни часа

Брой ученици в група: до 6 ученика

Система: Cambridge

Възможност за включване дистанционно по всяко време!

Сертификат: Да

Подготовка за:  FCE

Курсът е за ученици за ниво B2 по европейска езикова рамка и е подготовка за сертификат FCE на Cambridge.

Обучението е изцяло по учебната система на Cambridge и цели при приключването му, учениците да са готови да се яват за FCE.

-Всекидневна обратна връзка към родителите, чек лист и прогрес на ученика.
- Допълнително - Интерактивна платформа с допълнителни упражнения, аудио записи и адаптирани видеа.Поставете основите на езиковото ви обучение по английски език. Индивидуален подход към всеки един курсист. Съвременни методи на обучение. По учебна система на Cambridge.

Записване

TOP Call Now ButtonСвържете се с нас
Facebook
Facebook