Логопедични прегледи

Кога да потърсим логопед?

Описание за видовете нарушения, които трябва да бъдат терапевтирани

Логопедични терапии

Индивидуална логопедична терапия - 30лв. 

 Групова логопедична терапия!  НОВО!!

 Група за деца на 2,5г. - 4г. възраст

 • за деца, които имат проблем с комуникацията и общуването
 • трудности в проговарянето
 • забавен говор

Групата има за цел развитие на социалните умения и комуникация в ранна детска възраст.  Провежда се в малка група 4-5 деца.

Стартира на 10.03.2021г. като ще се провежда всеки четвъртък от 18:00ч. до 19:00ч.

Цена: 15лв. на посещение

За записване: попълнете формата за запитшане/записване или се обадете на телефон 0879400501.

Група за деца на 5г. - 6г. възраст

 • Развитие на социални умения и комуникация в предучилищна възраст
 • Работа върху артикулационни нарушения (звукове като ш, з, ц, ч, р, л и др.)

Групата стартира на 15.03.2022г. и ще се провежда всеки вторник от 18:00ч. до 19:00ч.

Цена: 15лв. на посещение

За записване: попълнете формата за запитшане/записване или се обадете на телефон 0879400501.

Езикови нарушения на развитието

 • наименование / емотиконка/ специфични- изразява се в дефицит в езиковите умения.
 • / по какво ще познаете /Детето говори родния си език като зле научен чужд език
 • аутизъм
 • интелектуална и слухова недостатъчност
 • хиперактивност
 • дефицит на внимание 

Специфични затруднения в четенето, писане и смятане

Нарушения на звукопроизношението

 • артикулация, дишане и фонация

В кои случаи се прилага логопедична терапия:

 • Късно проговаряне
 • Нарушено разбиране на езика 
 • Трудно разбираем говор
 • Нарушен изговор на звуковете
 • Трудности в усвояването на езика
 • Трудност при формиране на изречения
 • Заекване и запъване
 • Проблеми при четене, писане и смятане

Етапно развитие на детето:

 

От раждане до 6 месеца

От раждане до 6 месеца

комуникативно развитие

 • бебето реагира на звуци и обръща очи към източника на звука
 • произвежда звуци / гука /; бърбори си и се смее с глас
 • прави балончета със слюнка и произнася съгласните М,Б и В / след 4 месец/

моторика 

                                                                  - държи играчка здраво в ръка; посяга за да я достигне 

1 година

1 година

комуникативно развитие

 • разбира “ не” и кратки инструкции
 • обръща се на името си
 • казва кратки думи като “ мама”, “ тате” и  

“баба” 

 моторика 

 • започва развитието на фината моторика. Детето може с помощта на палец и показалец да хване малък предмет като трохa
1, 5 година

1, 5 година

 

комуникативно развитие 

 

 • разбира прости изречения и инструкции
 • назовава познати предмети от заобикалящия го свят

 

моторика 

 

 • изучава предметите от заобикалящия го свят / удря и ги хвърля/
 • използва предметите по предназначение / пие от чашата, сресва косата си с четката/
2 години

2 години

 

комуникативно развитие

 

 • разбира по- сложни инструкции
 • произнася името си
 • говори с изречения от 2- 3 думи
 • задава първите си въпроси

моторика 

 • строи кула от 3-5 кубчета
 • разлиства страници на книга
 • храни се самостоятелно с малка помощ
 • сглобява пъзел от 3 части на позната тема
 • поднася лъжица към устата си
 • самостоятелно държи чаша и пие от нея
 • интерес към драскане и оставяне на следи
3 години

3 години

 

комуникативно развитие 

 

 • говори с прости изречения 
 • ползва предлози 
 • пита с въпрос “ защо”

 

моторика 

 

 • работи с пластелин
 • използва по- често доминиращата си ръка
 • облича се самостоятелно, с помощ
 • използва вилица
 • копира или рисува кръг и права линия
4 години

4 години

комуникативно развитие

 • речта на детето се доближава до речта на възрастен 

моторика 

 • държи молив по модел на възрастния / с три пръста /
 • рисува човешка фигура
 • закопчава самостоятелно цип и копчета
 • имитира движения с ръцете при игра
 • използва ножица 
5 години

5 години

 

моторика 

 

 • прерисува фигури - триъгълник, кръг
 • има желание да пише
 • преписва букви
 • пише името си
 • използва трипръстрен захват на молива
 • справя се с пъзели от повече части
 • самостоятелно се съблича и облича
 • оцветява в рамките на очертанията
 • брои до 10, познава цифрите до 5
PRESENT

Запитване и записване за логопедична консултация или терапия

Потърсете помощ, ако:

 

До 3 месец не реагира на шум, не се усмихва на членовете на семейството си, не реагира при движение на предмети и не лапа ръцете си

До 6 месец не гука и се храни неспокойно

До 1,5 година не пълзи и не стои изправено, не посочва, не разбира жестове като махане за “чао” 

До 2 година не умее да ходи, не употребява поне 6 думи, не имитира другите и не знае за какво служат прости неща от ежедневието

До 3 година не следва прости инструкции, не говори с прости фрази, ходи нестабилно 

TOP
Facebook
Facebook
Call Now ButtonСвържете се с нас