Курс по БЕЛ и английски език за матури (ДЗИ)  12-ти клас

  • Цялостна подготовка по БЕЛ  за матури (ДЗИ)  12-ти клас
  • Всяка събота
  • БЕЛ -  14:00 -15:30ч.
  • Английски език - 16:00-17:30ч.
  • Стартира през месец февруари 2021г
  • Продължителност:  целия втори срок 
  • Ограничени места: до 6 ученика в група!!!

Всички материали са включени. Учениците ще имат допълнителни задачи и работа за вкъщи всеки ден.

За да  запишете вашия ученик, е необходимо да капарирате 50лв. за предмет, а останалата сума за съответния срок се заплаща при започване на курса.

Цена: 290лв. 

за един предмет и за един учебен срок

При записване за двата предмета: 550лв. 

ПОДГОТОВКА ПО БЕЛ И МАТЕМАТИКА
ЗА НВО 7-МИ , 10- ТИ КЛАС И ДЗИ 12-ТИ КЛАС

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) 4-ТИ КЛАС

В подготовката за НВО за 4-ти клас препоръчваме индивидуалната работа с ученици, тъй като те все още са по-малки и се разсейват повече, когато са в група.  Препоръчваме две посещения седмично по два учебни часа – един за БЕЛ и един за математика. 

Също така можете да използвате нашата ученическа занималня, където детето ще получи всекидневна подготовка за училище по всички предмети, а на БЕЛ и математика ще се подготвя всеки ден с преподавателите. 

Подготоката за НВО за 7-ми клас е предимно по БЕЛ и математика, като предлагаме и подготовка по английски език за тези, които са го избрали по желание.

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) 7-МИ КЛАС

Груповата подготовка по БЕЛ и математика се провежда в събота, като учениците имат два часа БЕЛ и два часа математика. Започваме още през първия срок, за да могат учениците да усвоят и вземат спокойно и навреме целия материал, необходим за НВО. 

През втория срок се сформира и втора група за тези, които до сега не са започнали, но при тях занятията през втория срок са по-интензивни и посещенията по-чести, защото имат повече материал, който да преговарят и научат.

Учениците си носят само тетрадки, ние им предоставяме целия материал за подготовката по предметите. Също така е важно да отбележим, че подготовката е само за НВО 7-ми клас, а не за училищния материал в училище, макар и да върви паралелно. Нещата, които не са включени в изпита, не се взимат при нас, тъй като акцентът на нашите занятия е подготовка за изпита. Ако все пак учениците изпитват затруднения в материала за училище, който не се предвижда за НВО, могат след протичането на часовете да попитат преподавателите и те да им окажат нужното съдействие.

 

Груповата подготовка по БЕЛ и математика за 7-ми клас се провежда събота от 9:00 -10:30 – БЕЛ и 11:00-12:30 по математика.

Индивидуалната подготовка за НВО по БЕЛ и математика се провежда също по един път в седмицата с посещение по два учебни часа за предмет, когато е започната през първия учебен срок. Ако ученикът започне своята подготовка през втория учебен срок, се преценява според неговите знания, бързина на усвояване на материала до колко често е необходимо да прави посещения през седмицата. Възможно е по единия предмет да са необходими повече часове, за разлика от другия. Тук се преценява  според необходимите знания за самия ученик. 

Бонус:

Всички наши ученици, които получават подготовка при нас за НВО 7-ми клас, получават безплатна консултация за кандидатстване и училища за 8-ми клас.

При НВО за 10-ти клас предлагаме подготовка по БЕЛ, математика и английски език. Подготовката за изпитите може да бъде както групова, така и индивидуална.

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) 10-ТИ КЛАС

Подготовка по БЕЛ  - работи се паралелно български език и литература. От нас получавате готови материали в края на всеки час. 

Подготовка по математика – работи се върху материала, който обхваща самия изпит, и задачите, които са предвидени да се включат в него.

Подготовка по английски език –  В часовете се набляга и на четирите компонента, които обхваща самият  изпит – слушане, писане, граматика и говорене.  

Освен самите обяснения, готовите материали и домашните работи, които получават учениците след всеки час, се решават и изпити във формата на НВО, за да могат  учениците да са тренирали формата на изпитите. 

Бонус

 Всички наши ученици, които получават подготовка при нас за НВО 10-ти клас и са решили да сменят своето училище, получават безплатна консултация за избора на ново училище и кандидатстване. 

Предлагаме подготовка по БЕЛ, математика и английски език, които могат да бъдат както групови, така и индивидуални.  Всички други предмети могат да бъдат под индивидуална форма.

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 12-ТИ КЛАС

Освен насоки и подготовка за матурата, учениците получават допълнителна подготовка и насоки за изпитите към университетите, където трябва да държат допълнителни изпити. 

От учениците се изисква да носят само тетадки по съответния предмет, а ние им предоставяме всички необходими материали. 

Групи се сформират както през първия учебен срок, така и през втория. Групите през първия учебен срок имат повече време да вземат материала, за разлика от групите през втория учебен срок, когато е по-интензивно, с  по-чести посещения. 

При индивидуалната форма на обучение е желателно зрелостникът да започне също още през първия срок, за да може да се вземе целият материал, без да се бърза, за да има достатъчно време за подготовка и вкъщи и повече упражнения, както и матури по съответния предмет.

Бонус

Всички наши ученици, които получават подготовка при нас за ДЗИ 12-ти клас получават безплатна консултация за кандидатстване в университети и помощ в избор на специалност.

TOP Call Now ButtonСвържете се с нас
Facebook
Facebook